arrow
arrow

Cântare feroviare

Sistemul de cântărire pentru vagoane CF poate fi configurat pentru lungimi de până la 24 m și pentru o capacitate maximă nominală cuprinsă între 100 și 200 tone, în funcţie de necesitățile de uz ale locației sau de gama de vagoane utilizată. În mod uzual este utilizată capacitatea nominală maximă de 100 tone. Termenul de punere în operă al acestor sisteme este foarte scurt datorită furniturilor din beton armat prefabricate, realizate de compania noastră în propria fabrică.
Conexiunea între indicator și sistemul informatic este de tip ETHERNET. Programul software de operare si control al sistemelor de cantarire înregistrează, prelucrează, tipăreşte, poate face exporturi si integrari cu alte programe de management ale bazei de date ce include toate datele cântăririi, putând fi integrat în orice sistem de tip Business Intelligence (BI) sau reţea informatică.
Sistemul eliberează tichetul de cântar și rapoarte specifice, ce pot fi filtrate de operator după criterii și condiții diferite. Opțional, prin implementarea suplimentară de echipamente și a unui software specializat, sistemul de cântărire poate avea o extensie ANPR (Automatic Number Plate Recognition), care să determine în mod automat identificarea vagoanelor CF, preluând numărul de înmatriculare de pe tabla de marcaj a vagonului CF.